KAMAN
BANK COLONY DP KNR LOCAL
HUSNABAD
BURGUPALLI
GODAVARIKHANI LAXMINAGAR
MAIN GATE KNR LOCAL
MANTHANI
NAMDEV WADA DP NIZAMBAD
PRIYADARSHINI NAGAR NIRMAL
RAMAKRISHNA COLONY
SAINAGAR KNR LOCAL